فرصتهای شغلی برادران تاتاریخ14/5/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
تراشکار فرزکار - مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 19-5/7  
سرایدارباخانواده - مرد خسروشهر - - توافقی تمام وقت  
کارگرساده غیرعینکی مرد شهرک سلیمی دارد ازنصف راه ق کار 8-8دوشیفت  
باغبان - مرد اتوبان کسائی - - توافقی 8ساعت  
کارگرساده جوان سیکل مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 3شیفت8ساعته  
آشپزماهر بدون سوپیشینه مرد راهنمائی دارد دارد ق کار 16-5/7  
مدیراموراداری وبرنامه ریزی لیسانس باسابقه مرد دانشسرا دارد - ق کار 17-8  
لیسانس برق مجرد مرد شهرک اسکان دارد - ق کار 5/17-5/8  
کارگرساده زیر24سالدیپلم قد185به بالا مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 18-7  

فرصتهای شغلی تا تاریخ 13/05/1393 زن

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
مونتاژکار دیپلم زن شهرک رجایی دارد دارد ق کار 19-7  
خدمات و آشپز برای5 نفر - زن شهرک رجایی دارد برگشت ق کار 16-8  
کارمند فروش با سابقه لیسانس زن میدان دانشسرا دارد ندارد ق کار 17-8  
منشی مجرد - زن شهرک فن آوری 3ماه بعد دارد 500هزار 15-9  
خدمات وآشپز برای 5 نفر - زن امام 3ماه بعد ندارد ق کار 15-7  
منشی - زن 17 شهریور ندارد ندارد 400هزار 30/20-13  

فرصتهای شغلی تا تاریخ 13/05/1393 مرد

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگر ساده - مرد شهرک رجایی دارد هزینه میدهند ق کار 2 شیفت  
ساخت وتولید دیپلم و فوق دیپلم مرد شهرک رجایی دارد دارد ق کار 19-7  
حسابدار فوق دیپلم مرد شهرک بستان آباد دارد دارد ق کار 17-8  
نقاش صنعتی پودری ج تهران مرد ج تهران دارد ندارد ق کار 17-8  
کارگر ساده - مرد شهرک فن آوری خودرو دارد دارد ق کار 17-8  
کاررگر نیمه ماهر upvc مرد پلیس راه تهران دارد حق سرویس ق کار 17-8  
کارگر انبار دیپلم مرد مایان دارد دارد ق کار 18-8  

فرصتهای شغلی تا تاریخ 02/05/1393 زن

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
لیسانس صنایع غذایی وارد به زبان زن ج تهران دارد دارد ق کار 8 ساعت  
لیسانس زبان - زن ج تهران دارد دارد ق کار 16-8  
منشی-لیسانس مکانیک-صنایع - زن شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 17-8  
آشپز برای 12 نفر زیر40 سال زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 15-7  
لیسانس آشنا به کامپیوتر - زن لاله دارد ندارد ق کار 16-8    

فرصتهای شغلی تا تاریخ 02/05/1393 مرد

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی
آشپزو آبدارچی جوان-باغبان - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 8 ساعت
ریخته گر - مرد خ نمایشگاه دارد هزینه میدهند ق کار 2شیفت
تراشکار دیپلم فنی مرد خ نمایشگاه دارد هزینه میدهند ق کار 2شیفت
کارگر ساده مجرد غی عینکی مرد ج تهران دارد دارد ق کار 3 شیفت
برقکار- - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 8 ساعت
کارگر ساده دیپلم مرد ج تهران دارد دارد ق کار 3شیفت
فرزکار ماهر زیر35 سال مرد ج تهران دارد دارد ق کار 17-8
خدمات جوان سیکل مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 18-8
کارشناس فروش فوق دیپلم به بالا مرد مرزداران دارد ندارد ق کار 16-30/7
کارگر ساده - مرد شهرک مصالح ساختمانی دارد دارد ق کار 12ساعت گردشی
حسابدار بایکسال سابقه مرد پالایشگاه دارد دارد ق کار 8 ساعت
نقاش صنعتی-تراشکار نیمه ماهر - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 19-8
  - مرد   دارد دارد ق کار