خوش آمدید

خوش آمدید به
وب سایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی امین

 

موسسه امین فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده و تا کنون بیش از صدها نفر نیروی متخصص ، ماهر ، نیمه ماهر و ساده در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی جذب داشته است .

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 07/12/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
   جوشکار معمولی - مرد بلوارپالایشگاه دارد - ق کار   8-17    
بتن کار           - مرد        بلوارپالایشگاه    دارد      - ق کار   8-17    
فرزکار – cncکار        دیپلم مرد       شهرک رجائی دارد دارد ق کار- ناهار 6/5-18    
آبدارچی زیر30سال    سیکل به بالا مرد      خ 17شهریور دارد     - ق کار    8-17    
طراح قالبهای پلاستیکی        دیپلم مرد        شهرک رجائی دارد دارد ق کار 8-19    
کارگرساده یافنی تراشکاری  زیر30سال  مرد        جاده تهران  دارد     دارد  ق کار   8-15    
لیسانس شیمی برای کنترل کیفی با دوسال سابقه کار   مرد        شهرک سلیمی       دارد     دارد ق کار   7/5-16/5    
   انباردار باسابقه   مسلط به نرم افزار  مرد       شهرک سلیمی  دارد    دارد ق کار  7/5-16/5    
        - -  مرد مایان دارد دارد ق کار 8-17    
تراشکارcnc- فرزکارcnc -  مرد شهرک رجائی  دارد  دارد  ق کار 7-15و23-15    
راننده لیفتراک -  مرد مایان  دارد  دارد ق کار 8-17    
تراشکارماهر -  مرد  شهرک رجائی  دارد  دارد  ق کار  8-16    
تراشکار فرزکار مونتاژکار  زیر30سال سیکل  مرد  جاده آذرشهر  دارد  دارد  ق کار  8-19    
تعمیرکار لیفتراک  -  مرد  جاده صوفیان  دارد دارد توافقی 8-18    
کارگرساده زیر25سال  دیپلم فنی  مرد شهرک سلیمی  دارد  دارد  ق کار 8-20    
    پرسکار  -  مرد    جنب نیروگاه  دارد  دارد  ق کار 8-17    
حسابدارباسابقه-  لیسانس نرم افزار مهر  مرد نیروگاه  دارد -  ق کار 8-17    
آشپز با5سال سابقه کار -  مرد ولیعصر  دارد - توافقی توافقی    
 کارگرساده زیر30سال زیر دیپلم  مرد شهرک رجائی  دارد دارد  ق کار 8-16    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 07/12/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
آبدارچی وتلفنچی مجرد - زن پلیس راه تهران دارد دارد قانون کار 8-17    
لیسانس شیمی برای کنترل کیفی       بادوسال سابقه کار زن      شهرک سلیمی  دارد     دارد    ق کار     7/5-16/5    
 کارمند فروش باسابقه کار         لیسانس زن     شهرک سلیمی  دارد    دارد    ق کار 7/5-16/5    
   کارگر ساده گلخانه        زیر30سال زن      خ دامپزشکی دارد     -     ق کار 7-19    
  دفتردار     فوق دیپلم به بالا زن    شهرک سلیمی دارد  دارد    ق کار 7/5-16/5    
   حسابدارباسابقه     فوق دیپلم به بالا زن     شهرک سلیمی دارد  دارد     ق کار 8-18    
    خدمات جوان            دیپلم زن     شهرک سلیمی دارد  دارد    ق کار 8-18    
   حسابداربرای واحد فروش     باسابقه  -ARPA زن     جاده تهران دارد دارد    ق کار 8-16/5    
    کارمندفروش باسابقه word-excel زن       چایکنار دارد -   ق کار 8-17    

فرصتهای شغلی برادران

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    
- - مرد - - - - -    

فرصتهای شغلی خواهران

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    
- - زن - - - - -    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 24/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نقاش اتومبیل-متاهل - مرد جاده پتروشیمی - - یک میلیون 8-19    
مهندس صنایع برای برنامه ریزی لیسانس مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8/5-18    
نگهبان زیر35سال دیپلم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 12ساعت گردشی    
راننده ایسوزو دیپلم مرد مرزداران دارد دارد 700 7/5-16    
نگهبان و خدمه بازنشسته - مرد رسالت - - 500 6-6فقط شب    
جوشکار-کارگرفنی            - مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
برقکار فوق دیپلم مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
اپراتورcnc لیسانس مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 3شیفت8    
فرزکار دیپلم مرد تیکمه داش دارد دارد ق کار 8ساعت    
دفترداروانباردارباگواهینامه لیسانس مرد پلیس راه تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-17    
نظافتچی - مرد ائل گلی - دارد 550 روزی4ساعت    
لیسانس صنایع غذایی باسابقه درمرباوترشی مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8ساعت