خوش آمدید

خوش آمدید به
وب سایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی امین

 

موسسه امین فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده و تا کنون بیش از صدها نفر نیروی متخصص ، ماهر ، نیمه ماهر و ساده در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی جذب داشته است .

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 24/09/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
جوشکاربرق یاco2 - مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار 8/5-17/5    
مونتاژکار – رادیال کار - مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار 8/5-17/5    
تراشکار - مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار 8/5-17/5    
نجارماهر ونیمه ماهر - مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 7-17/5    
کارگرساده زیر27سال مجرد باضامن معتبر مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-19    
کارگرساده لوازم خانگی  -  مرد رادار  دارد  دارد  ق کار 8-17    
کارگرساده یافنی زیر35سال  مرد پلیس راه آذرشهر  دارد -  ق کار 8-17    
 مدلساز حرفه ای  دیپلم زیر30سال  مرد  جاده تهران  دارد  دارد توافقی  7/5-15    
 مهندس صنایع  باسابقه درکنترل پروژه  مرد  زعفرانیه  دارد  -  توافقی  8-17    
 کارگرتاسیسات  -  مرد  جاده تهران  دارد  دارد  ق کار  12-24شیفتی    
 لیسانس برق ومکانیک  با5سال سابقه  مرد  جاده تهران  دارد  دارد  توافقی  12-24شیفتی    
تراشکارماهر -  مرد  شهرک رجائی  دارد  دارد  ق کار  8-16    
تراشکار فرزکار مونتاژکار  زیر30سال سیکل  مرد  جاده آذرشهر  دارد  دارد  ق کار  8-19    
 تاسیسات کارباسابقه  -  مرد  جاده تهران  دارد  دارد  ق کار  3شیفت8ساعته    
مهندس صنایع  بدون سابقه کار  مرد شهرک سرمایه گذاری  دارد  دارد  ق کار  8-20    
 دیپلم فنی زیر30سال  -  مرد  جاده تهران  دارد  دارد  ق کار  شیفتی    
 برنامه نویس وب سایت  واردبه زبان  مرد  جاده تهران  دارد  دارد  ق کار  8-18    
 کارگربسته بندی  -  مرد  جاده تهران  دارد  دارد  ق کار  7-17    
 حسابدار انباردار -  مرد  شهرک سرمایه گذاری  دارد  دارد  ق کار 8-17    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 24/09/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
لیسانس حسابداری با2سال سابقه نرم افزارشاخص زن خ راه آهن دارد - قانون کار 8-16/5    
منشی مسلط به آفیس واموردفتری دیپلم به بالا زن منصور دارد - ق کار 8-17    
چرخکار - زن جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8ساعته    
حسابدارباسابقه - زن چایکنار دارد - ق کار 8-17    
حسابدار- فروشنده - زن تپلی باغ دارد - 600 9-18    
دفتردارباسابقه آفیس و اکسل زن خ دانشسرا دارد دارد ق کار 8-17    
آشپز برای20تا30نفر - زن شهرک صنعتی غرب دارد دارد ق کار 8-17    
حسابداربا1تا3سال سابقه - زن جاده سنتو دارد دارد ق کار 8-16/5    
منشی باسابقه word-excell زن جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8-17دوروز تعطیل    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ28/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نگهبان سیکل مرد جاده تهران دارد دارد قانون کار یکروزدرمیان    
گرافیست وطراح فتوشاپ دیپلم تالیسانس مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
کارگرساده سیکل تادیپلم مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار 8-18    
اپراتوردستگاه فوق دیپلم فنی مرد جاده سنتو دارد دارد ق کار 12-24شیفتی    
کارگرساده22تا26ساله دیپلم فنی یاریاضی مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-8دوشیفت    
کارگرساده دیپلم مرد میدان جهاد دارد - ق کار 8-19    
برقکار دیپلم مرد سیار دارد - ق کار 8-17    
کارگرساده زیر30سال دیپلم مرد خ آزادی دارد - ق کار 7-19/5    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ28/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدارباسابقه دیپلم به بالا زن خ دانشسرا دارد - ق کار 8/5-17    
حسابدارواردبه تایپ دیپلم به بالا زن جاده تهران دارد فقط صبح ق کار 7-18    
منشی دیپلم به بالا زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
کارمندفروش آشنابه حسابداری زن چایکنار - - ق کار 8-17    
نقشه کش صنعتی - زن جاده تهران دارد - ق کار 8-14/5    
آشپز - زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16/5    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 24/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نقاش اتومبیل-متاهل - مرد جاده پتروشیمی - - یک میلیون 8-19    
مهندس صنایع برای برنامه ریزی لیسانس مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8/5-18    
نگهبان زیر35سال دیپلم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 12ساعت گردشی    
راننده ایسوزو دیپلم مرد مرزداران دارد دارد 700 7/5-16    
نگهبان و خدمه بازنشسته - مرد رسالت - - 500 6-6فقط شب    
جوشکار-کارگرفنی            - مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
برقکار فوق دیپلم مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
اپراتورcnc لیسانس مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 3شیفت8    
فرزکار دیپلم مرد تیکمه داش دارد دارد ق کار 8ساعت    
دفترداروانباردارباگواهینامه لیسانس مرد پلیس راه تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-17    
نظافتچی - مرد ائل گلی - دارد 550 روزی4ساعت    
لیسانس صنایع غذایی باسابقه درمرباوترشی مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8ساعت