خوش آمدید

خوش آمدید به
وب سایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی امین

 

موسسه امین فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده و تا کنون بیش از صدها نفر نیروی متخصص ، ماهر ، نیمه ماهر و ساده در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی جذب داشته است .

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ28/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نگهبان سیکل مرد جاده تهران دارد دارد قانون کار یکروزدرمیان    
گرافیست وطراح فتوشاپ دیپلم تالیسانس مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
کارگرساده سیکل تادیپلم مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار 8-18    
اپراتوردستگاه فوق دیپلم فنی مرد جاده سنتو دارد دارد ق کار 12-24شیفتی    
کارگرساده22تا26ساله دیپلم فنی یاریاضی مرد جاده تهران دارد دارد ق کار 8-8دوشیفت    
کارگرساده دیپلم مرد میدان جهاد دارد - ق کار 8-19    
برقکار دیپلم مرد سیار دارد - ق کار 8-17    
کارگرساده زیر30سال دیپلم مرد خ آزادی دارد - ق کار 7-19/5    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ28/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدارباسابقه دیپلم به بالا زن خ دانشسرا دارد - ق کار 8/5-17    
حسابدارواردبه تایپ دیپلم به بالا زن جاده تهران دارد فقط صبح ق کار 7-18    
منشی دیپلم به بالا زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
کارمندفروش آشنابه حسابداری زن چایکنار - - ق کار 8-17    
نقشه کش صنعتی - زن جاده تهران دارد - ق کار 8-14/5    
آشپز - زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16/5    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 24/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
نقاش اتومبیل-متاهل - مرد جاده پتروشیمی - - یک میلیون 8-19    
مهندس صنایع برای برنامه ریزی لیسانس مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8/5-18    
نگهبان زیر35سال دیپلم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 12ساعت گردشی    
راننده ایسوزو دیپلم مرد مرزداران دارد دارد 700 7/5-16    
نگهبان و خدمه بازنشسته - مرد رسالت - - 500 6-6فقط شب    
جوشکار-کارگرفنی            - مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
برقکار فوق دیپلم مرد جاده آذرشهر دارد 100هزینه ق کار 8-17    
اپراتورcnc لیسانس مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 3شیفت8    
فرزکار دیپلم مرد تیکمه داش دارد دارد ق کار 8ساعت    
دفترداروانباردارباگواهینامه لیسانس مرد پلیس راه تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-17    
نظافتچی - مرد ائل گلی - دارد 550 روزی4ساعت    
لیسانس صنایع غذایی باسابقه درمرباوترشی مرد جاده آذرشهر دارد دارد ق کار 8ساعت    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ24/07/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدارباسابقه نرافزارarpa

 

زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16/5    
کمک آشپز وخدمه - زن شهرک فناوری دارد دارد ق کار 8-18    
کارگرساده-موادشوینده دیپلم زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17    
دفتردارواردبه اکسل وحسابداری لیسانس زن خ رسالت دارد - ق کار 7/5-17    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ 15/07/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
راننده ایسوزوزیر35سال دیپلم باضامن مرد جاده تهران دارد کمک هزینه ق کار 8-16    
لیسانس واردبه هیدرولیک پنوماتیک لیسانس مرد خ امام دارد - ق کار 8-18    
مدیرفنی با5سال سابقه لیسانس مکانیک مرد تیکمه داش دارد دارد توافقی 8-16    
کارگرساده دیپلم مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 3شیفت8ساعته    
مهندس صنایع باسابقه درتولید مرد شهرک سلیمی دارد دارد توافقی 8ساعت    
فوق دیپلم برق ومکانیک    زیر30سال مرد بلوارپالایشگاه دارد دارد ق کار 12-24سه شیفت    
نظافتچی - مرد آبرسان - - 500 24-48