خوش آمدید

خوش آمدید به
وب سایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی امین

 

موسسه امین فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده و تا کنون بیش از صدها نفر نیروی متخصص ، ماهر ، نیمه ماهر و ساده در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی جذب داشته است .

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ 30/06/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
لیسانس مکانیک بعنوان مسئول کنترل کیفی باسابقه درقطعات خودرو زن جاده تهران دارد دارد قانون کار 8-17    
لیسانس مکانیک بعنوان دفتردار باسابقه دراموردفتری زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-17    
کارگرساده لوازم خانگی - زن نیروگاه دارد دارد ق کار 8-17    
حسابدارماهر باسابقه کار زن چ ابوریحان دارد - 600 8/5-17    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ30/06/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگرساده لوازم خانگی - مرد نیروگاه دارد دارد قانون کار 8-17    
کارگرساده زیر40سال مرد جاده صوفیان دارد - ق کار 8-16    
کارگرساده تولیدشوفاژ زیر35سال مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 3شیفت8    
جوشکارسازه فضایی - مرد ولیعصر دارد دارد 800 7-15    
پرسکارماهر - مرد بلوارپالایشگاه دارد - ق کار 8-17    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ27/06/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
دفتردار باروابط عمومی بالا زن شهرک سلیمی دارد دارد قانون کار 8ساعت    
کارگرساده ظروف یکبارمصرف - زن شهرک فناوری دارد دارد 600 8-18    
منشی واردبه کامپیوتر باروابط عمومی بالا زن خیابان امام دارد - 300-600وغذا 7-19    

فرصتهای شغلی برادران تا تاریخ27/06/93

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
برقکارزیر30سال باسابقه کار مرد خ ارتش دارد - ق کار-هزینه غذا 8-17    
کارگرساده زیر22سال مرد شهرک رجائی دارد - ق کار 8-17    
کارگرساده ظروف یکبارمصرف - مرد شهرک فناوری دارد دارد 600 فقط شب6عصرتا4صبح    
اپراتوردستگاه دیپلم وفوق دیپلم برق ومکانیک مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار-غذا 3شیفت8ساعته    

فرصتهای شغلی خواهران تا تاریخ26/06/93

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
منشی دیپلم به بالا زن جاده تهران دارد دارد قانون کار 8-17    
منشی آشنابه کامپیوتر وتایپ دیپلم به بالا زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-17    
دفتردار رشته برق مکانیک یافیزیک زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16    
کارگر ساده سیکل زن جاده تهران دارد دارد ق کار 3شیفت8    
گرافیست - زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-16    
منشی دیپلم زن جاده تهران دارد دارد ق کار 8-18    
منشی واردبه آفیس فوق دیپلم به بالا زن شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار 8-17    
دفتردارواردبه کامپیوتر - زن جاده تهران دارد دارد 500 8-18    
آشپزبرای15نفر - زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 7-15    
دفتردارآشنابه کامپیوتر - زن جاده تهران دارد کمک هزینه ق کار 8/5-17    
کارگرساده - زن آرپادره سی دارد دارد ق کار 8-17    
کارگرساده - زن شهرک رجائی دارد دارد 450 8-16    
کارمندفروش باسابقه بدون لهجه زن شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 8-16