خوش آمدید

خوش آمدید به
وب سایت موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی امین

 

موسسه امین فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده و تا کنون بیش از صدها نفر نیروی متخصص ، ماهر ، نیمه ماهر و ساده در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی جذب داشته است .

فرصتهای شغلی تا تاریخ 260/04/1393 مرد

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
مکانیک تعمیرات- نجار - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 17-8  
کارگر تالار - مرد راه آهن ندارد ندارد توافقی توافقی  
نگهبان - مرد ج اهر دارد دارد 800هزار 2 شیفت  
پرستار سالمند - مرد عباسی 6ماه بعد ندارد روز مزد 18-8  

فرصتتهای شغلی تا تاریخ 24/04/1393 زن

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
کارگر بسته بندی - زن شهرک عالی نسب دارد دارد ق کار 16-8  
حسابدار –نرم افزار هلو 3 سال سابقه زن شهناز دارد ندارد توافقی 16-8  
گرافیست - زن ج تهران دارد دارد ق کار 17-8  
لیسانس بازرگانی 2 سال سابقه زن ج تهران دارد دارد ق کار 17-8  
حسابدار 2 سال سابقه زن شهرک رجایی دارد دارد ق کار 17-8  

فرصتهای شغلی تا تاریخ 24/04/1393 مرد

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگر ساده - مرد شهرک سلیمی دارد دارد ق کار 16-8  
لیسانس برق 2سال سابقه مرد ج تهران دارد دارد توافقی شیفتی  
کارگر ساده - مرد ج تهران دارد پرداخت هزینه ق کار 19-8  
مکانیک- نجار - مرد ج تهران دارد دارد ق کار 17-8  
نگهبان جوان دیپلم مرد ج پتروشیمی دارد ندارد 750هزار شیفتی  
نگهبان-انباردار بازنشسته فرهنگی-نظامی مرد ج تهران ندارد دارد ق کار گردشی  

فرصتهای شغلی تا تاریخ 21/04/1393 مرد

فرصتهای شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت  
قابل معرفی پرشده
کارگر انبار دیپلم یا ردی مرد شهرک رجایی دارد دارد ق کار 16-8  
تراشکار - مرد شهرک رجایی دارد دارد ق کار 16-8  
نگهبان میانسال متاهل - مرد نرسیده به رجایی دارد ندارد 700هزار 7-17  
کارگر ساده - مرد ج آذرشهر دارد دارد ق کار 18-7  
خدمات - مرد شهرک صنعتی غرب دارد دارد ق کار 16-7  
انباردار دیپلم به بالا مرد شهرک صنعتی غرب دارد دارد ق کار 16-7    
تراشکار فرزکار - مرد شهرک رجایی دارد دارد ق کار 2 شیفت  
نایلون کار - مرد ج تهران دارد ندارد توافقی 8 ساعت  
حسابدار 2 سال سابقه مرد شهرک فن آوری دارد دارد ق کار 17-8  
نگهبان - مرد شهرک سرمایه گذاری دارد دارد ق کار شیفتی  فرص

فرصتهای شغلی تا تاریخ 21/04/1393 زن

فرصت شغلی مدرک/مهارت مورد نیاز زن /مرد مسیر بیمه سرویس حقوق ساعات کاری وضیعت
قابل معرفی پرشده
حسابدار - زن شهرک رجایی دارد دارد ق کار 17-8  
اتوکدکار - زن سه راهی اهر دارد دارد ق کار 17-8  
منشی دیپلم به بالا زن طالقانی دارد ندارد ق کار 17-8  
حسابدار - زن منظریه دارد ندارد 400هزار 16-8  
کامپیوتر فوق دیپلم به بالا زن فلزکاران دارد ندارد توافقی 17-8  
دفتردار مجرد دیپلم زن شهرک سرمایه گذری دارد دارد ق کار 16-8  
حسابدار - زن ج تهران دارد ندارد ق کار 17-8  
چرخکار- بسته بندی زیر35 سال زن ج تهران دارد دارد 500هزار 17-8